Giá trị của những lóng tay
Giá trị của những lóng tay

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG LÓNG TAY

(Theo bác sĩ J.Ranald)

Trước khi đề cập đến ảnh hưởng của các vì tinh tú đối với từng ngón tay, thử phân tích giá trị của các lóng tay trong bàn tay.

Ngoài ngón cái, tất cả các ngón trong bàn tay đều có 3 lóng mà lóng thứ nhất (a) được kể là lóng có móng tay. Kế đến lóng thứ nhì (b) là lóng giữa. Sau cùng lóng thứ ba (c) là lóng nằm giao với lòng bàn tay.

Lóng thứ nhất chỉ định về khả năng tinh thần. Lóng thứ nhì chỉ định sự thực hiện những khả năng của lóng thứ nhất hoặc lóng thứ ba. Chót hết, lóng thứ ba chỉ định về khả năng vật chất.

Về phương diện tổng quát, trong một bàn tay, nếu những lóng thứ nhất dài hơn những lóng thứ hai và thứ ba, người sẽ chứng tỏ tài ba và hoạt động hữu hiệu về tinh thần.

Nếu những lóng thứ hai dài và to hơn lóng thứ nhất, người sẽ thành công trong công việc tinh thần. Nếu nó dài hơn lóng thứ ba, người sẽ tìm được những kết quả đáng kể về vật chất.

Những lóng thứ ba dài hơn hai lóng trước, người sẽ thắng lợi về vật chất, hoặc say mê nhục dục.

LÓNG THỨ NHẤT

Lóng thứ nhất của ngón cái chỉ định ý muốn của người. Nó dài và to, người sẽ đạt thành ý nguyện dễ dàng, tự tin, và tự đắc. Nó dài và to quá mức, người sẽ có tham vọng áp đảo hay chiếm đoạt.

Những lóng ấy đều đặn và vừa, người sẽ có tính nhẫn nại, kín đáo.

Nó ốm và ngắn, người sẽ có tính do dự, mau nản chí, thiếu chủ định, nhất là nhẹ dạ, dễ bị sai khiến.

Lóng thứ nhất của ngón trỏ dài và to, người sẽ say mê đạo đức, trí óc sáng sủa nhưng nghiêng về đạo lý nhiều hơn.

Lóng thứ nhất của ngón giữa dài và to, người mê tín dị đoan, đa sầu đa cảm, lúc nào cũng có ý tự tử.

Lóng thứ của ngón áp út dài và to, người của giới hào hoa phong nhã, say mê nghệ thuật.

Lóng thứ nhất của ngón út dài và to, người minh mẫn. Nó dài và ốm, người thông thái đến cao độ.

LÓNG THỨ NHÌ

Lóng thứ nhì của ngón cái chỉ định trí óc của người. Nó dài và to, người sẽ thông minh, sáng suốt, học rộng, hiểu cao, biết cân nhắc lợi hại và cẩn thận trong hành động. Nó dài và ốm, người thông minh nhưng nhẹ dạ. Nó ngắn và to, người hay đắn đo do dự. Nó ngắn và ốm, người vụt chạt, thiếu xét đoán.

Lóng thứ nhì của ngón trỏ to và dài hơn lóng thứ nhất, người háo danh. Nó dài và to hơn lóng thứ ba, người háo sắc ham tiền. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người thất vọng về danh dự. Nó dài va ốm hơn lóng thứ ba, người sẽ bị ruồng rẫy về ái tình.

Lóng thứ nhì của ngón giữa dài và lớn hơn lóng thứ nhất, người có năng khiếu về nông nghiệp. Nó dài và nhỏ hơn lóng thứ nhất, người say mê đồng áng, ghét chốn phồn hoa. Nó dài và lớn hơn lóng thứ ba, người mộ đạo. Nếu dài và ốm hơn lóng thứ ba, người tin tưởng thần quyền.

 

Lóng thứ nhì của ngón áp út dài và to hơn lóng thứ nhất, người nổi tiếng về nghệ thuật. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người thất vọng về nghệ thuật. Nó dài và lớn hơn lóng thứ ba, người hặt gái được nhiều kết quả về nghệ thuật. Nó dài và ốm hơn lóng thứ ba, người sẽ hưởng nhiều ái tình nhờ nghệ thuật.

 

Lóng thứ nhì của ngón út dài và to hơn lóng thứ nhất, người thông minh hơn thiên hạ. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người giàu lòng bác ái. Nó dài và lớn hơn lóng thứ ba, người tài ba về kinh tế lý tài. Nó dài và ốm hơn lóng thứ ba, người kinh doanhh tuyệt diệu.

LÓNG THỨ BA.

Trên thực tế, lóng thứ ba của ngón cái có thể được xem như không có, vì nó ẩn trong gò Kim tinh, nên chịu ảnh hưởng hoàn toàn của gò Kim tinh. Mặc dù, nếu giải phẫu một bàn tay, ngón cái vẫn có lóng thứ ba nằm dưới lóng thứ nhì và khuất trong bàn. Như thế có nghĩa là giá trị của lóng thứ ba trong ngón cái sẽ tuỳ thuộc vào gò Kim tinh.

Lóng thứ ba của ngón trỏ dài và to hơn lóng thứ nhất, người có tính kiêu ngạo đến tột độ. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người nạt nộ, phách lối. Nó dài và to hơn lóng thứ nhì, người sẽ gặt hái đựoc nhiều kết quả về nhục dục. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhì, người ngụp lặn trong bể tình.

Lóng thứ ba của ngón giữa dài và to hơn lóng thứ nhất, người bủn xỉn. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người cần kiệm. Nó dài và to hơn lóng thứ nhất, người biển lận, tham lam. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhì, người ưa cắp vặt.

Lóng thứ ba của ngón áp út dài và to hơn lóng thứ nhất, người hay khoe tài. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người đố kỵ về tài ba. Nó dài và to hơn lóng thứ nhì, người hay khoe của. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhì, người tham tiền.

Lóng thứ ba của ngón út dài và to hơn lóng thứ nhất, người khéo léo về nghệ thuật. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhất, người ranh mãnh, biết lợi dụng nghệ thuật. Nó dài và to hơn lóng thứ nhì, người có nhiều khả năng tạo tiền của. Nó dài và ốm hơn lóng thứ nhì, người lừa dối ái tình tuyệt vời.

MẮT TAY

Trong một ngón tay, các lóng được phân chia nhau rõ rệt bằng những đường chỉ, hoặc đậm hoặc nhạt, hoặc sâu hay cạn.

Nếu là những đường chỉ thông thường thì chỉ là trường hợp thông thường, không có giá trị tuyệt đối. Nhưng nếu những đường ấy nhiều, trông như con mắt, đó là mắt tay. Mắt tay luôn luôn có ý nghĩa của nó.

Mắt tay nối liền lóng thứ nhất và lóng thứ hai, chỉ định cá tính thuộc về tinh thần, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về trí óc đều bị mắt tay này chi phối. Bàn tay có mắt ở giữa 2 lóng thứ nhất và nhì, người sẽ có tính cãi vã, đa sự, đa nghi, và luôn luôn tự hào tự phụ. Nếu là tay của nam giới, người sẽ gặp nhiều trở lực trong việc làm. Nếu là tay của nữ giới, người sẽ gánh lấy hậu quả tai hại vì tính kiêu hãnh của mình.

Mắt tay nối liền lóng thứ nhì và lóng thứ ba chỉ định tài ba và mưu lược của người, nhưng giàu tự ái, ham tranh đua và rất dễ thành công trong sự nghiệp.

Một bàn tay có những ngón nhọn và mắt tay giữa lóng thứ nhất và nhì, người tin tưởng Trời Phật. Ngón vuông có mắt tay này, người chính trực quanh minh, cương nghị. Đa số nhà cách mạng có mẫu bàn tay này. Ngón chè bè có mắt tay này, người ham binh vực kẻ yếu, dám chết sống vì lý tưởng.

Một bàn tay có những ngón nhọn và mắt tay giữa lóng thứ nhì và lóng thứ ba, người sẽ nổi tiếng về mỹ thuật, văn chương. Ngón vuông có mắt tay này, người sẽ lỗi lạc về thương trường cũng như thành công về kinh tài. Ngón chè bè có mắt tay này, người sẽ hiền hậu, giàu nhân đức. Nhưng nếu là bàn tay của nữ giới, người sẽ không tránh khỏi số kiếp hồng nhan đa truân.

 

Tin Liên Quan: