Đặc điểm của ngón cái
Đặc điểm của ngón cái

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÓN CÁI

 (Theo bác sĩ J.Ranald)

Chúng ta đã nắm lý thuyết vững chắc về việc giải phẫu một bàn tay trên phương diện "Thủ Tướng Thuật". Hay nói một cách khác, ta đã có những khái niệm tổng quát về việc Coi Tay trên căn bản khoa học.

Phần sắp đến là phần thực nghiệm lý thuyết ấy.

Trước hết chúng ta đề cập đến các ngón tay, mà NGÓN CÁI là ngón chiếm một địa vị ưu thế, cần phải giải phẫu trước nhất.

Khi bác sỹ G.Elliet Smith giải phẫu những bộ xương một cách hết sức rõ ràng của một người ở Bắc Kinh, bác sĩ chú ý trước hết những lóng xương bàn tay, nhất là ngón cái.

Người Bắc Kinh là người thuộc về tiền sử xa xưa, có những khớp xương hết sức tế nhị, giúp các nhà khảo cổ đánh đổ được giả thuyết cho thuỷ tổ loài người là giống khỉ.

Cũng trong trường hơp này, ngón cái giúp một phần quan trọng trong việc phân biệt người và thú vật, nhất là loài khỉ rất gần với hình dáng loài người.

Chúng ta để ý, ở một bàn tay loài khỉ ngón cái thật sự ngắn và cứng, gần như không cử động được trong bất cứ sự sử dụng nào. Ngón cái loại người thì trái hẳn lại, rất mềm dịu, có thể xoay thành vòng cung và chấm rất dễ dàng các ngón khác trong bàn tay, sự kiện này không bao giờ có được ở một ngón cái của bàn tay loài khỉ.

Nhất là trên phương diện sử dụng, như cầm các món, viết lách, hay bất cứ một hình thức khéo léo nào của bàn tay đều đòi hỏi đến phần việc của ngón cái, trong lúc ngón cái của loài khỉ không sử dụng được. Do đó có sự phân biệt rõ ràng về thuỷ tổ loài người.

Ngày nay, trên căn bản khoa học, ngón cái giúp ta nhận xét được sự cách biệt giữa người chủ và người làm công, người chỉ huy và kẻ thừa hành, người chủ động và kẻ bị động, cũng như người thành công và người thất bại.

Vì thế ngón cái phải được đề cập trước nhất trong phần thực nghiệm này.

TƯƠNG QUAN GIỮA NGÓN CÁI VÀ CÁC NGÓN KHÁC

Khác hơn các ngón trong bàn tay chỉ xác định giá trị riêng rẽ của từng ngón một, ngón cái có một giá trị tuyệt đối, bao gồm tất cả các ngón. Hay nói một cách khác, ngón cái là ngón quyết định ý chí, lý trí cũng như chiều hướng và ảnh hưởng của cả bàn tay, có nghĩa là cả cá nhân của bàn tay ấy.

Cho nên việc nhận định giá trị của một bàn tay, không thể tách rời ngón cái, mà phải kết hợp lại, vì lẽ rất giản dị là ngón cái xác định và kiềm hãm tật xấu hay khoa trương tính tốt ở các ngón khác trong bàn tay.

Một ngón cái lớn sẽ có giá trị tăng cường cho các ngón mềm yếu, trên phương diện năng lực cũng như phát triển. Nó cũng tăng cường những đức tính không chính xác của các ngón khác đến một mức độ nhất định.

Một ngón cái lớn cũng có khả năng giúp cho những ngón ngắn giải quyết hiệu năng mà những ngón ấy tỏ ra bất lực. Trong lúc ấy một ngón cái ngắn chẳng những không giải quyết được gì cho các ngón ngắn khác trong bàn tay, mà còn gây ngưng trệ cho sự phát huy giá trị của những ngón ấy.

Một ngón cái lớn sẽ trở thành tuyệt vời trong một bàn tay có các ngón dài. Trái lại một ngón cía nhỏ sẽ làm cho những ngón dài lâm vào tình trạng chần chừ, thiếu sáng suốt trong sự quyết định.

Những ngón tay tròn hay mũi viết kết hợp với ngón cái nhỏ, người sẽ có óc mỹ thuật, nhưng không thể có sáng kiến. Nếu đem các ngón ấy phối hợp với ngón cái dài, người sẽ là thi sĩ hay nghệ sĩ.

Ngón cái lớn tăng cường hiệu năng cũng như quyền uy cho những bàn tay xoè, và khai thông đường lối cho những bàn tay vuông đi đến đích.

Ngón cái nhỏ không giải quyết được cũng như không thay đổi được hiệu năng sẵn có của các ngón cũng như của bàn tay, ngược lại nó còn gây thêm trở ngại hoặc làm ngưng trệ việc phát triển.

VỊ TRÍ CỦA NGÓN CÁI

Dĩ nhiên chiều cao của ngón cái được tính theo sự kết hợp với ngón trỏ để biết giá trị của nó.

Thường thường một ngón cái đóng thấp, sẽ không chấm được ngấn chót của ngón trỏ, nghĩa là phần dính liền của ngón này vào lòng bàn tay.

Trên phương diện tổng quát, chúng ta có một câu gần như châm ngôn : ngón cái càng đóng thấp, thông minh càng lên cao.

Khi một ngón cái đóng thấp khi xoè ra, ngón này có thể mở thành một vòng cung, chứng tỏ một cá nhân thích tự do, độc lập và thành thật.

Khi một ngón cái đóng cao, gần như dán vào lòng bàn tay, người sẽ quá thận trọng và nhút nhát. Mẫu ngón cái này mà cứng, người hèn hạ và đa nghi. Cũng trường hợp này nhưng các hình thức trong bàn tay đều tốt, người thiếu tự tin, dễ cảm xúc.

Một ngón cái trung bình, có những hình dáng dong dải, chứng tỏ người hoà hoãn, thẳng thắn và lương thiện.

Một ngón cái bình thường là ngón cái ít ra cũng chấm đến giữa lóng thứ ba của ngón trỏ và hai lóng thứ hai và ba của ngón cái phải bằng nhau.

CÁC LÓNG CỦA NGÓN CÁI

Ngón cái, cũng như những ngón khác trong bàn tay, có ba lóng với ba giá trị khác biệt nhau một cách dứt khoát.

Lóng thứ nhất xác định ý chí. Nó nằm ở đầu ngón tay.

Lóng thứ hai ở giữa, dính liền với lòng tay nơi gò Kim Tinh, che khuất lóng thứ ba, xác định lý trí và cá tính tự nhiên.

Lóng thứ ba chìm dưới gò Kim Tinh, xác định cảm giác và khuynh hướng cá nhân.

Khi lóng thứ nhất nảy nở quá mức, dày và to lớn hơn lóng thứ nhì, người sẽ cứng đầu, táo bạo, lúc nào cũng muốn gây sự với kẻ khác. Cùng một mẫu lóng tay này nhưng đầu nhọn, người sẽ biết tiết chế tật xấu của mình. Đầu ngón rộng và bè chè, tật xấu càng gia tăng. Đầu ngón vuông, người sẽ ương ngạnh, cuồng tín đến tột độ.

Khi lóng thứ nhất cũng ngắn như ngón cái, người sẽ trở nên hèn yếu, dễ cám dỗ và lúc nào cũng có tính xu hướng. Đầu nhọn hay thon trong một lóng ngắn thứ nhất, người nhẹ dạ. Hình thức này trong một đầu ngón cứng, người quân bình được ý chí.

Lóng thứ nhất dài, người nghĩ đến mình nhiều hơn nghĩ đến người, có thể là người ích kỷ, hay làm thầy đời, nhưng không nhu nhược, hèn nhất. Lóng dài và cong như cái móc về phía trước, người hà tiện, xảo trá, tham lam hay trộm cắp.

Lóng thứ nhất ngắn, người vô tư lự, chần chờ, do dự, không tự tin. Nếu lóng cụt có đầu chù vù như viên đạn, người không kiềm hãm được tính hung bạo của mình, nóng nảy đến giết người. Tuy nhiên sau cơn nóng nảy, lại hối hận. Người lúc nào cũng nham hiểm, quỷ quyệt.

Lóng thứ nhất dài và có đầu chù vù như viên đạn, người giàu sinh lực, lỗ mãng, nhưng trung thành, tốt bụng, biết chiều chuộng và thành thật.

Lóng thứ nhất dày, người ham muốn nhưng rất trầm tĩnh và kín đáo.

Lóng thứ nhì dài, người suy nghĩ trước khi có quyết định, chứng tỏ người có sự xét đoán vững chắc. Khi lóng nhì dài kết hợp với lóng thứ nhất ngắn, người sẽ có chương trình vĩ đại, nhưng không hề thực hiện được. Một lóng nhì nhỏ kết hợp với lóng thứ nhất to lớn người sẽ hành động không suy xét. Lóng thứ nhì ốm, người khéo léo, tinh vi và sáng suốt.

Lóng thứ ba nằm khuất dưới gò Kim Tinh rất khó nhận xét. Phương pháp đơn giản để biết rõ ràng hình thức lóng thứ ba của ngón cái là co hai lóng thứ nhất và nhì vào lòng bàn tay, như thế lóng thứ ba sẽ nổi lên rõ rệt.

Lóng thứ ba chịu ảnh hưởng nhiều của gò Kim Tinh, gần như liên tục trực tiếp.

Lóng thứ ba càng dài, người càng ham muốn đến tột độ. Nếu lóng thứ ba dài và mỏng, người không lường được tham vọng. Lóng thứ ba mập, người tự hào, ham chinh phục kẻ khác và ưa lợi dụng. Một lóng thứ ba đều đặn, người mực thước, khiêm nhượng và ưa làm vừa lòng người.

HÌNH THỨC CÁC NGÓN CÁI

Ngón cái có nhiều hình thức. Trong những bàn tay tầm thường, luôn luôn ngón cái thiếu đều đặn, nặng nề, ngắn ngủi và thô kệch. Trong những ngón này, luôn luôn có sự thiếu thông minh ương ngạnh và không kém phần võ phu.

Một ngón cái chù vù, tròn đầu như viên đan, ngón ngắn và nhám, chứng tỏ tánh ngan ngạnh đến cực điểm và hung bạo khôn lường. Đây là hình thức ngón cái của kẻ sát nhân, mặc dầu trên thực không có một bàn tay nào chứng tỏ sự sát nhân, hay quy định thời gian. Cũng có thể hình thức sát nhân ấy sẽ không biểu lộ và không bao giờ thực hiện, ngoài trừ trường hợp bất ngờ. Hinh thức của ngón cái loại này đẹp và rắn rỏi gần như gồng lên để chống trả lại một sức nặng đang đè. Ngón cái vểnh về phía trước, người tán tận lương tâm.

Một ngón cái rộng và đều đặn, người giàu sinh lực, dễ thành công.

Nếu một ngón rộng ở đầu và thon ở dưới gần như cây đàn dựng ngược, đó là biểu hiện của sự quyết định cứng rắn, không thể lay chuyển. Hình thức này nảy nở quá mức, người sẽ bạo hành.

Ngón cái cứng là loại ngón cái gần như không thể co được. Nó cứng đơ và đóng sát ngón trỏ. Ngón cái cứng rất thực tế, thành thật gần như cộc cằn, gan dạ tới nham hiểm. Nhưng chậm chạp, cao vọng, lắm lúc cũng có thể nguy hiểm. Hình dáng ngón cái thuộc loại này trông rất thô kệch.

Ngón cái dẻo có thể bẻ ngược lại rất dịu dàng. Đó là mẫu ngón cái lanh lợi, khôn ngoan, hạ đối phương rất dễ dàng với bất cứ hình thức nào, nhưng thật êm ái hoà hoãn khiến đối phương không ngờ được, hoặc không trở tay kịp. Ngón cái này rất tin tưởng ở tài mình và tên tuổi vang lừng trong xã hội. Gần như những nhà ngoại giao lỗi lạc đều có ngón cái loại này. Điều đặc biệt là mẫu ngón cái này có thể nói là mẫu đàn ông có những đức tính của đàn bà..

Ngón cái láng dĩ nhiên khong phỉa là ngón cái của kẻ khờ, mà là của người sinh ra trên đống vàng, người không phải cần đến sự cố gắng mới giàu, nếu ngón cái lớn mà dẻo.

Đây là trường hợp của bàn tay nữ giới gặp được ông chồng đang giàu to để đặt trọn cuộc đời.

Ngón cái dưới hình thức này không có danh dự của riêng mình mà rất dễ dàng đòi hỏi cho mình danh dự của người khác, dễ được yêu đương. Tuy thỉnh thoảng cũng có ích kỷ nhưng không phỉa là kẻ dữ mà là người tốt.

Ngón cái mỏng biểu lộ sự thông minh hay ít ra cũng là người có khả năng về trí thức, không phải vận dụng sức lực mình trong bất cứ việc gì. Đây là mẫu ngón tay thiếu vóc dáng, tuy không phải là ngón cái của người bệnh tật nhưng là người yếu đuối. Có thể già trước tuổi, nhưng không phải vì quá lao lực mà vì quá suy nghĩ muốn đi đến sự thành công.

Ngón cái mỏng nếu không đoạt được mục đích với sự thông minh và trí thức của mình, cũng là nhân viên cao cấp của văn phòng. Đa số ngón cái mỏng là nhà thương mại có tài, hay tí ra cũng là người sử dụng nghề của đàn bà hoặc nghề xa xỉ.

Ngón cái dày chứng tỏ người có nghị lực. Nếu dày và mềm, thiếu đức tính, lười, thờ ơ. Nếu dày và cứng, giàu nghị lực, đức tin mạnh mẽ. Ngón cái dày và rộng, người có khả năng về thần học, hay ít ra cũng là người giàu kiên nhẫn, nhiều chịu đựng, nhưng cũng có thể là người cứng cỏi. Nếu sự cứng cỏi ấy tốt, hành động sẽ tuyệt vời. Trái lại nếu sự cứng cỏi bắt đầu bằng sự lầm lạc, hậu quả sẽ tai hại vì người không biết dừng lại trước khi đến đích. Tuy nhiên đức tính của ngón cái loại này là chịu suy nghĩ, thâu thái, xét đoán rồi mới hành động.

Ngón cái trung bình đóng gần ngón trỏ cách khoảng từ 5 đến 8 ly, tượng trưng cho sự hoà hoãn, thực tế, hiểu mình chịu hợp tác. Đây là mẫu ngón cái thuộc về đa số, không đủ khả năng tự khắc chế, cũng không đủ khả năng chinh phục người khác. Tuy nhiên ngón cái trung bình rất ít tật xấu hơn ngón cái dài và dễ mến, ít lanh lợi, ít xu thời hơn ngón cái ngắn. Bắt chước thì tài tình, nhưng lại là người lúc nào cũng bị đặt để sai chỗ, dù là người biết an ủi và tự an ủi.

Ngón cái dài thuộc về trí thức. Trí thức không có nghĩa tuyệt đối là khôn ngoan. Trong mẫu ngón tay này, lý trí chủ động, mọi hành động đều được suy nghĩ. Ngón cái dài và mềm có thể thủ vai lãnh đạo cho ngón cái ngắn. Sự phối hợp này sẽ giúp cho ngón cái ngắn thực hiện ước vọng dễ dàng hơn. Ngón cái dài cũng nhiều kiên nhẫn, biết tự kiềm hãm, có thứ tự, quy cũ nên dễ có tư cách lãnh đạo. Ngón cái ngắn cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo, nhưng nhờ may mắn, gặp thời thế nên không làm sao nắm giữ được địa vị lãnh đạo ấy. Ngón cái dài thì ngược lại, do chân tài nên vững hơn.

Ngón cái nhỏ thiếu ý chí, thiếu minh mẫn, là kẻ thừa hành, không có tư cách chỉ huy. Ngón cái nhỏ có tính hẹp hòi, say mê rượu chè, dâm đãng, nếu cơ hội thuận tiện sẽ thủ vai trò đóng cửa rút cầu. Ngón cái nhỏ trong nhiều trường hợp sẽ là kẻ nguy hiểm, ăn hại. Nếu trí thức hẹp hòi bị sai khiến bởi sự ham muốn, ngón cái nhỏ có thể trở thành kẻ trộm đạo, lường gạt. Nếu cơ hội thúc đẩy, có thể trở thành kẻ sát nhân. Ngón cái nhỏ dễ bị cám dỗ, nhưng rất dễ trở thành người phục thiện nếu được dìu dắt.

Ngón cái cụt có hình dáng nhự bị "tề" đầu là người hèn nhát.

Ngón cái nóng (khi đặt bàn tay lên nghe nóng) của người hấp hối, đó là triệu chứng báo hiệu sự chấm dứt của một cuộc đời. Nhưng nếu nó nóng tự nhiên, đó là người lãng phí sức lực, hoang dâm nếu là ngón tay của nữ giới. Nếu là ngón tay của nam giới, người sẽ mê tín, dễ sa ngã đến trở thành bạt nhược.

Ngón cái hiệp với các ngón, làm thành một góc 60 độ, người rất dễ bị mua chuộc, dễ đồng hoá. Ngón này càng cứng, người càng thô kệch, có thể mất xét đoán. Nếu góc gần 90 độ, người vụng về, thiếu liêm sỉ, hay khoe khoang.

Ngón cái dan ra khỏi ngón trỏ một cách tự nhiên, không cần đến ngón này, để làm thành trực giác, người sẽ giàu nhân ái, nhiều đức độ.

Ngón cái muốn dán vào ngón trỏ, người gian xảo, dối láo, hẹp hòi và rất dễ bị đàn bà đàn áp.

Ngón cái cong về phía sau, gọi là ngón cái dịu. Nếu nó cong quá mức, người có tính lười, tìm thú vui ở mọi nơi. Mẫu ngón cái này của nữ giới, người thiếu trung thành trong việc vợ chồng, thiếu sót việc nội trợ. Nếu là người giàu tiền bạc, sẽ là nô lệ của vật chất, say mê ăn uống, dâm dục và tất cả. Nếu mẫu ngón cái này dịu đến có thể chấm tới phần dưới của gò Thái âm, người có thể đi đến sự bại hoại luân thường, có thể loạn luân.

Sau cùng là mẫu ngón cái có hình thức trật ngược lại sau như dán vào lưng bàn tay. Hình thức này rất khó nhận định. Đây là mẫu người quảng đại, hào hiệp ưa binh vực kẻ yếu bị áp bức bởi người mạnh. Giàu nhân ái, nhưng thiếu kiên nhẫn và thích được yên ổn.

Để kết luận phần nghiên cứu về ngón cái, có thể nói: ngón cái lớn thuộc về mình, ngón cái nhỏ thuộc về người.

Muốn nghiên cứu một bàn tay, lúc nào cũng phải so sánh giá trị của ngón cái đối với những chi tiết của các ngón khác và của lòng bàn tay. Một ngón cái mạnh trong một bàn tay mỏng mảnh có thể giúp bàn tay này kiện toàn được đức tính một cách viên mãn. Trong lúc đó, một ngón cái yếu có thể gây trở ngại cho sự tiến thủ của bàn tay, hoặc làm cho những sự tiến thủ ấy không thể bộc lộ được.

 

Tin Liên Quan: