Chỉ tay

Những ấn tượng lòng bàn tay

Những ấn tượng lòng bàn tay
Ngoài hình thức chìm nổi của các gò, cũng như những đường chỉ chảy ngang đọc trong lòng bàn tay, còn một số ấn tượng khác cần được nghiên cứu vì tánh cách quan trọng của nó. Đó là những dấu riêng, tùy theo hình thức, màu sắc và vị trí mỗi dấu có một giá trị cố định, không thể thiếu được trong việc phân tích tỉ mỉ một bàn tay.

Những đường chỉ phụ trong lòng bàn tay

Những đường chỉ phụ trong lòng bàn tay
Ngoài những đường được xem là đường chánh mà hầu như đa số bàn tay đều có, còn một số đường phụ hoặc có hoặc không trong nhiều bàn tay. Có thể nói đường chánh là thân cây, còn đường phụ là nhánh. Dĩ nhiên về nhánh luôn luôn có nhánh tốt, nhánh xấu, thì đường phụ cũng vậy, hoặc góp vào đường chánh để tăng phần giá trị cho đường này, hoặc chia sớt ảnh hưởng, làm cho giá trị của đường chánh bớt đi, hay xoay thành lệch lạc.

Đường tử tức & Đường sinh lực

Đường tử tức & Đường sinh lực
Đường Tử Tức rộng, sâu, là con trai. Nó mỏng và hẹp là con gái. Những đường có hình thức lờ mờ hoặc không đều đặn, chứng tỏ đứa con có đẻ mà không nuôi, hoặc nuôi được cũng èo uột. Đường tử tức thẳng, sâu và rõ, chứng tỏ đứa trẻ khỏa mạnh, có sức vóc về sau. Nếu trong một đường tử tức có một hay vài đường trội hơn những đường khác

Đường hôn nhân

Đường hôn nhân
Đúng như ý nghĩa thực tiễn của nó thì đường này là đường chỉ định sự giao tiếp với nhau về tình dục giữa hai phái khác nhau, nam và nữ, và được gọi một cách văn hoa là đường hôn nhân. Dĩ nhiên đường Hôn Nhân không nhứt thiết chỉ định về những cuộc hôn nhân có hôn thú hay không. Hay nói một cách rõ ràng hơn, đó là sự phối hợp đồng ý giữa hai phái để thành lập cơ cấu liên hệ về gia đình, trực tiếp hay gián tiếp. Ngoài ra, việc giao tiếp hay giao tế về ái tình hay dục tình giữa nam nữ không thể gọi được là hôn nhân, vì thế sẽ không liên quan mật thiết với đường nầy

Đường thái dương

Đường thái dương
Đường Thái Dương được kể như là một trong những đường trọng yếu của bàn tay. Đường nầy cũng rất ít gặp trong bàn tay, chỉ tới 45 Phần 100 bàn tay có đường Thái Dương mà thôi. Tuy nhiên một bàn tay mà nhiều đường Thái Dương có thể người sẽ tranh đấu vất vả cố gắng quá mức để không gặt hái được thành công bảo đảm. Do đó đường Thái Dương cũng gọi là Đường Thành Công. Đường nầy phát nguồn từ cườm tay, trên đường Sanh Đạo, hoắc trong gò Thái âm chạy thang lên ngón áp út. Nó xác định sự thành công của một đời người, bất cứ trên phương điện nào, nhất là về tiền tài.

Đường định mạng

Đường định mạng
Đường định mạnh hay đường Thổ Tinh là đường từ hướng cườm tay chạy lên các ngón. Đường Đinh Mạng là con đường chánh trong bàn tay phác họa hình ảnh cuộc đời. Nó xác định tầm mức thâu lượm được và những trở ngại sẽ xảy ra trong đời người.