Chỉ tay

Đường tâm đạo

Đường tâm đạo
Đường Tâm Đạo là đường nhánh thưa ba của bàn tay hợp cùng 2 đường Sanh Đạo và Trí Đạo, làm thành hình chữ M. Đường Tâm Đạo chảy ngang qua lòng bàn tay, đo lường khả năng ham muốn và xác nhận sức bành trướng của nó. Dĩ nhiên cũng như những đường khác trong bàn tay, đường Tâm đạo vẫn liên quan mật thiết với các đường khác cũng như những ấn tượng, nhất là đường Trí Đạo.

Đường trí đạo

Đường trí đạo
Đường Trí Đạo là hệ thống quan sát về tâm trạng cá nhân, kiểm thảo cá tánh, từ đó phát nguồn khả năng tư tưởng, chiều sâu rộng của trí thông minh, đo đó đường Trí Đạo được xem như là một trong những đường chủ yếu của bàn tay.

Đường sanh đạo

Đường sanh đạo
Đường Sanh Đạo bao trùm gò Hỏa Tinh dương và gò Kim Tinh. Bắt nguồn từ thân dưới gò Mộc Tinh chạy xuống cườm tay làm thành vòng cung. Từ trước đó có những lập luận quan niệm đường Sanh Đạo là đường độc nhất trong bàn tay chỉ định tuổi thọ và thời gian của bệnh chứng hay những điều nguy hiểm xảy ra cho đời người.

Ảnh hưởng và tác dụng của các gò

Ảnh hưởng và tác dụng của các gò
Gò Mộc tinh nằm dưới ngón trỏ xác định tính tự phụ, tham lam và kỳ vọng áp đảo kẻ khác. Tác dụng và ảnh hưởng của vì sao Mộc tinh trong khoa Chiêm Tinh là chỉ định óc tìm tòi, khảo cứu, sưu tầm. Có nhiều may mắn, đời tươi đẹp và hạnh phúc, người cao thượng. Gò Mộc tinh thật cao và ngón trỏ trội, người tự phụ, tự hào và phách lối, nhưng rất giàu tin tưởng vào thiêng liêng, nổi bật trên đường tín ngưỡng.

Đặc điểm các ngón khác trong bàn tay

Đặc điểm các ngón khác trong bàn tay
Ngón thứ nhì của bàn tay là ngón trỏ hay ngón Mộc tinh, xác định lòng ham muốn, khát vọng quyền thế, tự phụ và cũng xác nhận tài điều khiển và sự tin tưởng thiêng liêng. Nếu ngón trỏ trội hơn hết trong các ngón, một vài đức tính nói trên, hoặc tất cả, sẽ được phát huy một cách đúng mức.

Đặc điểm của ngón cái

Đặc điểm của ngón cái
Chúng ta để ý, ở một bàn tay loài khỉ ngón cái thật sự ngắn và cứng, gần như không cử động được trong bất cứ sự sử dụng nào. Ngón cái loại người thì trái hẳn lại, rất mềm dịu, có thể xoay thành vòng cung và chấm rất dễ dàng các ngón khác trong bàn tay, sự kiện này không bao giờ có được ở một ngón cái của bàn tay loài khỉ.