Chỉ tay

Lòng bàn tay và những chi tiết liên hệ

Lòng bàn tay và những chi tiết liên hệ
Trong một bàn tay, ngón tay giữ phần chủ động, lòng bàn tay giữ phần thụ động, hay nói một cách khác, ngón tay là linh hồn, lòng bàn tay là thể xác. Thể xác thiếu linh hồn, không hoàn thành được một con người, cũng như linh hồn thiếu thể xác, cũng chỉ là một ảo ảnh. Do đó, ngón tay và lòng bàn tay phải tương quan liên hệ với nhau.

Dấu tay và khu ốc

Dấu tay và khu ốc
Phương pháp độc nhất và cũng khoa học hơn hết trong việc tìm tông tích một cá nhân, là phương pháp lấy dấu tay. Vì dấu tay không bao giờ trùng hợp, và từ đời này sang đời nọ không bao giờ có một dấu thứ hai giống với dấu thứ nhất, dù là người của ngàn năm trước hay người của ngàn năm sau, cũng không bao giờ có sự trùng hợp ấy.

Giá trị của những lóng tay

Giá trị của những lóng tay
Trước khi đề cập đến ảnh hưởng của các vì tinh tú đối với từng ngón tay, thử phân tích giá trị của các lóng tay trong bàn tay. Ngoài ngón cái, tất cả các ngón trong bàn tay đều có 3 lóng mà lóng thứ nhất (a) được kể là lóng có móng tay. Kế đến lóng thứ nhì (b) là lóng giữa. Sau cùng lóng thứ ba (c) là lóng nằm giao với lòng bàn tay.

Những mẫu bàn tay và đặc điểm (Phần I)

Những mẫu bàn tay và đặc điểm (Phần I)
Bàn tay tầm thường là bàn tay của những người kém về văn hoá, sống một cuộc đời có thể nói là mộc mạc, thiếu thông minh, cũng như rất chậm hiểu. Loại bàn tay này có kiểu dáng thô kệch, dày cộm. Ngón to và ngắn, so với lòng bàn tay dường như những ngón ấy không thể nảy nở được, hay nói một cách khác, nó có vẻ sần sượng, móng chè bè ra.

Những mẫu bàn tay và đặc điểm (Phần II)

Những mẫu bàn tay và đặc điểm (Phần II)
Bàn tay ngắn hay thay đổi tính tình, hung ác và ham muốn đến tột độ, luôn luôn thực hành theo dục vọng, nhưng rất dễ bị mua chuộc, vì bàn tay ngắn rất ít có quyết định và luôn luôn hay nghe kẻ có ý kiến sau cùng. Vui cũng như buồn, bàn tay ngắn hứa đó rồi nuốt lời đó, nhiều khi dễ dãi với chuyện không đâu, lại cứng rắn với chuyện quan hệ. Đó là vì bản tính tự nhiên, chớ không phải do sự điêu ngoa.

Sắc thái của các mẫu bàn tay

Sắc thái của các mẫu bàn tay
Mỗi bàn tay luôn luôn có một sắc thái riêng biệt của nó, sắc thái mà một bàn tay khác không thể có được. Vì lẽ đó, cùng một hình thức bàn tay như nhau, nhưng giá trị khác nhau vì sắc thái không đồng nhau.