Chỉ tay

Hình thức những ngón tay và sự liên quan giữa các ngón

Hình thức những ngón tay và sự liên quan giữa các ngón
ững ngón tay mềm và ngược lại. Nguyên tắc phân tích một bàn tay phần việc quan trọng là phân tích tỉ mỉ hình thức các ngón tay cũng như màu sắc và sự liên quan giữa các ngón, với bàn tay và những đường chỉ, dấu vết trong lòng bàn tay cũng như trên lưng bàn tay.

Hình dáng các móng tay và giá trị tuyệt đối của nó

Hình dáng các móng tay và giá trị tuyệt đối của nó