Đường hôn nhân

0000-00-00

Đường hôn nhân

ĐƯỜNG HÔN NHÂN

 (Theo J.Ranald)

Ở bia bàn tay, có những đường vắt ngang hướng vào thân trong lòng bàn tay dưới ngón út. Đó là những đường hôn nhân, được liệt vào hàng đường chánh của bàn tay.

Đúng như ý nghĩa thực tiễn của nó thì đường này là đường chỉ định sự giao tiếp với nhau về tình dục giữa hai phái khác nhau, nam và nữ, và được gọi một cách văn hoa là đường hôn nhân. Dĩ nhiên đường Hôn Nhân không nhứt thiết chỉ định về những cuộc hôn nhân có hôn thú hay không. Hay nói một cách rõ ràng hơn, đó là sự phối hợp đồng ý giữa hai phái để thành lập cơ cấu liên hệ về gia đình, trực tiếp hay gián tiếp. Ngoài ra, việc giao tiếp hay giao tế về ái tình hay dục tình giữa nam nữ không thể gọi được là hôn nhân, vì thế sẽ không liên quan mật thiết với đường nầy.

Khi những đường Hôn Nhân nằm sát với đường Tâm Đạo, nó chỉ định thời gian lúc còn niên thiếu. Khoảng giữa đường Tâm Đạo và mắt giao tiếp giữa ngón áp út và lòng bàn tay, đường Hôn Nhân đóng tại điểm này sẽ chỉ định thời gian từ 25 đến 30 tuổi. Đường Hôn Nhân càng đóng gần lên thân ngón út, thời gian tuổi sẽ tùy theo đó mà tính cao hơn.

Một đường Hôn nhân chảy về ngón út có vẻ như không có một đường nào dính dáng tới. Đó là hình thức của một bàn tay không kết hôn. Sự thay đổi vợ chồng trong trường hợp này sẽ được chỉ định do một đường Tâm Đạo có hình lòi tói, hoặc bằng một đường Tâm Đạo mỏng và trơn tru. Đây là trường hợp được ví bằng câu: "chồng ngày vợ bữa".

Cuối đường hôn nhân có nhánh rẽ làm đôi theo hướng đường Tâm Đạo, chứng tỏ sẽ có cuộc ly hôn hay ly dị. Đường hôn nhân cong về hướng này mà không có nhánh rẽ, cũng có một giá trị tương đương. Thời gian xảy ra, có thể căn cứ theo hình thức dài ngắn của đường này tại ngã rẽ hoặc ở chiều xuống của nhánh cong.

Về hình thức, một đường hôn nhân tốt, rõ, dài, đậm. Nếu có chảy đến phạm vi Gò Thái Dương, là biểu hiện của một cuộc hôn nhân bền chặt, không thể tan rã, dù với hoàn cảnh nào.

Một đường hôn nhân đậm mà ngắn, biểu lộ sự thương yêu thâm thúy, nhưng không bền. Thời gian có thể tan rã được căn cứ từ ranh mức gò Thái Dương và gò Thủy Tinh. Trọn một khoảng là trọn một đời người. Dài ngắn tùy theo sẽ chỉ định thời gian, nếu trường hợp những đường chỉ khác trong bàn tay vẫn ở trạng thái bình thường, cũng như không có một ấn tượng nào ảnh hưởng đến cuộc đời.

 

Tin trước:

Tin sau: