Đường tử tức & Đường sinh lực

0000-00-00

Đường tử tức & Đường sinh lực

ĐƯỜNG TỬ TỨC & ĐƯỜNG SINH LỰC

(Theo J.Ranald)

             ĐƯỜNG TỬ TỨC

Những chỉ nhỏ, đóng theo chiều đứng của đường hôn nhân, ở bìa bàn tay là đường Tử Tức, hay đường Con Cái cũng thế. Đường tử tức xác nhận số con cái có thể có, chứ không phải số con cái sẽ có. Điểm này rất cần được để ý, để tránh việc nhận định sai.

Thường thường loại đường này hay đóng ở bàn tay đàn bà hơn là bàn tay đàn ông. Và ở bàn tay đàn bà, nó sẽ có một giá trị thiết thực hơn.

Đường Tử Tức rộng, sâu, là con trai. Nó mỏng và hẹp là con gái. Những đường có hình thức lờ mờ hoặc không đều đặn, chứng tỏ đứa con có đẻ mà không nuôi, hoặc nuôi được cũng èo uột.

Đường tử tức thẳng, sâu và rõ, chứng tỏ đứa trẻ khỏa mạnh, có sức vóc về sau.

Nếu trong một đường tử tức có một hay vài đường trội hơn những đường khác, hoặc sâu đậm và dài hơn, đó là đứa con có vóc dáng hoặc trí thông minh vượt em, chị, hoặc anh của chúng.

Một gò Kim Tinh thật bằng một vòng ngấn tay nằm trên khu vực lòng bàn tay, thay vì nằm nơi cườm tay như thường lệ, đó là biểu hiện của sự tuyệt tự

 ĐƯỜNG SINH LỰC

Đường Sinh Lực là đường ngắn từ gò Thủy Tinh chảy xéo xuống đường Sinh Đạo (xem hình trang 117 số 7). Tuy là đường ngắn, nhưng vẫn được xếp vào hàng đường chánh của lòng bàn tay vì tánh cách quan trọng của nó.

Thường thường đường Sinh Lực gần như không có ở đa số bàn tay, hoặc có thì với hình thức lu mờ hay bị cắt thành nhiều đoạn.

Tuy nhiên, việc không có đường sinh lực vắng hẳn trên bàn tay, thì một đường khắc, cùng bắt nguồn từ gò thủy tinh chảy qua gò Thái Âm trong một hình thức thẳng và ở vị trí bìa bàn tay, có thể xem là một đường tốt. Dù rằng không phải đường này có thể làm cho tất cả bệnh chứng không xâm nhập vào người, nhưng ít ra nó cũng ngăn ngừa phần lớn các bệnh tật ấy.

 

 

Tin trước:

Tin sau: