Đường định mạng

0000-00-00

Đường định mạng

 ĐƯỜNG ĐỊNH MẠNG

(Theo J. Ranald)

Đường định mạnh hay đường Thổ Tinh là đường từ hướng cườm tay chạy lên các ngón. Đường Đinh Mạng là con đường chánh trong bàn tay phác họa hình ảnh cuộc đời. Nó xác định tầm mức thâu lượm được và những trở ngại sẽ xảy ra trong đời người.

Khi một đường Định Mạng sâu, rõ ràng và không có sự giao thoa với nhiềâu ấn tượng hoặc bị cắt đứt bởi những ấn tượng nầy, chắc chắn người sẽ có một nghề chuyên môn để theo đuổi đến thành công, và cũng sẽ thành công không chối cải.

Cũng có một vài trường hợp trong bàn tay thiếu hẳn đường Định Mạng, nhưng đó chỉ là thiểu số.

Trường hợp nầy nếu người được thành công trên đường đời đó là do sức lực cửa chính mình mà không hề được giúp đỡ của người và cũng không hề được sự may mắn đến với mình.

Một đường Định Mạng rộng, xám nhạt và không rõ ràng, người thiếu may mắn. Trường hợp của người phí rất nhiều sức lực và trí óc để không gặt hái dược một tí nào.

Nếu đường Định Mạng mỏng và cũng không được rõ ràng lắm, người sẽ thiếu cương quyết do đó gặp nhiều trở ngại để đến sự thành công.

Nhiều khoảng gãy trong đường Định Mạng người sẽ gặp nhiều thất bại đau thương, phải thay đổi nghề. Nếu khoảng gãy gặp một hìn chữ nhựt hay một đường song song việc gián đoạn về nghề nghiệp sẽ được vãn cứu nhưng thất bại lại gia tăng.

Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp đường Định Mạng sau khi bi cắt bằng một ấn tượng nào, hoặc sau khoảng gãy sẽ rẽ về một lối khác, hay có một bình thức thay đổi hoàn toàn, đó là sự báo hiệu của một cuộc thử thách mới.

 Do đó, việc cân phân giá trị một đường Tâm Đạo, phải quan sát từ khoảng, nếu là đường có nhiều thay đổi.

Nếu khoảng nối tiếp mà rõ ràng và đậm đà hơn, người sẽ được phong phú hơn.

Trong một bàn tay, luôn luôn đường Định Mạng bị đường Trí Đạo hay đường Tâm Đạo chảy ngang, hoặc cả hai đường và mỗi lần gặp nhau là có một hình thức như bị cắt đứt.

Nếu bị đường Trí Đạo cắt đứt và có hình thức gãy, đó là một giai đoạn gặp trở ngại trong việc làm ăn, hoặc trong nghề nghiệp.

            Nếu đường Định Mạng bị đường Trí Đạo chấm đứt (Hình trái) sự thành công sẽ bị chấm đứt vì nhận xét sai lạc. Mặc dầu vậy, nhưng trường hợp nầy vẫn không phải đều xảy ra cho tất cả các bàn tay có đường Định Mạng bị chấm đứt. Kinh nghiệm chứng mminh trong nhiều bàn tay dưới hình thức này, sau thời kỳ bị chấm dứt, người lại gặt hái được nhiều sự thành công khả quan hơn. Đó là nhờ ở bàn tay phải, nếu trong bàn tay này có dấu hiệu người có nghị lực.

Đường Định Mạng bị đường Tâm Đạo chảy ngang và gặp một ấn tượng khác. Chẳng hạn như một đường song song, một hình chữ nhựt, hoặc có hình thức bị gãy, người sẽ gặp đau khổ ê chề về tình ái. Tình duyên có thể gặp trắc trở hoặc vợ chồng bị chia rẽ khoảng thời gian này.

Ngoài ra nếu đường . Định Mạng gặp đường Trí Đạo và đường Tâm Đạo chảy qua trong hình thức bình thường nghĩa là không có vẻ gì bị cắt đứt hay là gãy thì đó chỉ là hình thức thông thường mà không hề có ảnh hưởng gì.

Về phương diện tính toán thời gian xảy ra -những sự trở ngại hay gặt hái được thành công, thông thường là khoảng cách giữa đường Tâm Đạo và đường Trí Đạo khi chảy qua đường Định Mạng, đó là khoảng thời gian bắt đầu 30 tuổi và chấm dứt là 45 tuổi. Nếu đường định Mạng có hình thức đậm đà hơn . và tốt hơn khoảng chưa gặp đường Trí Đạo, người sẽ thành công giữa tuổi tứ tuần. Nếu khoảng nầy ở sau đường Tâm Đạo, đó là triệu chứng của một ngày mai hậu sâng sủa, càng Iớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công, người sẽ giàu sang vinh hiển lúc trở về già.

Nếu khoảng sau nầy của đường Đinh Mạng mà trở thành người ngoèo hoặc mỏng hơn hay la mờ, đó là triệu chứng gặp nhiều tủi nhục khi lớn tuổi.

Thường thường đường Định Mạng bị cắt đứt bằng nhiều đường khác. Mỗi một trường hợp bị cắt là một lần bị giảm sút về giá trị nhiều hay ít tùy theo hình thức và sự gia giảm của các đường cắt đứt ấy.

Nếu do những đường phát nguồn từ gò Thái Âm cắt, người sẽ đồi dào tưởng tượng, xa hẳn thực tế, bềnh bồng vô định, không thiết đến ngày mai.

Nếu đường Đinh Mạng bị những đường phát nguồn từ gò Kim Tinh cắt, người sẽ thích xa hoa phù phiếm và gặt hái thành công trong sự xa hoa này.

Trường hợp nầy xảy ra trong bàn tay cổ đường Dâm Dục, người sẽ sống trong sa đọa và thành công băng sa dọa. Nếu là bàn tav của nữ giới. người sẽ lặn hụp trong chốn mãi dâm và sẽ gặt hái được nhiều tiền của bằng nghề này.

Đường Định Mạng phát nguồn trong đồng Hỏa Tinh đó là triệu chứng bần hàn cơ cực.

Đường Định Mạng chấm dứt nhiều nhứt ở gò Thổ Tinh, hoặc chấm dứt sớm hơn, nhưng cũng trong chiều hướng này. Nếu đường Định Mạng chấm dứt ở gò Thổ Tinh, người sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ thành công với tài của mình. Nếu nó chấm dứt trong gò Mộc tinh, người sẽ có nhiều tham vọng và chỉ thành công bằng tham vọng.

Kinh nghiệm chứng tỏ đường Định Mạng ít thay đổi chiều hướng hay hình thức và vị trí ở khoảng chấm hơn ở nơi phát nguồn. Thông thường trường hợp phát nguồn của đường Định Mạng xảy ra nhiều nhứt ở giữa lòng bàn tav, nghĩa là ở cạnh đồng Hỏa Tinh. Nó phát nguồn gần với cườm tay chừng nào, chứng tỏ người đặt chân vào đời sớm chừng ấy.

Khi một đường Định Mạng phát nguồn trong đường Sanh Đạo (hình giữa), tất cả những thành công đều do sức người mà không do thiên mạng hay sự giúp đỡ của người.

Đường Định Mạng càng đón cao trên đường Sanh đạo, người càng chậm thành công hơn.

Ý nghĩa và giá trị này sẽ ngược lại khi đường Định Mạng phát nguồn tại gò Thái âm (Hình phải). Trường hợp này người sẽ được sự giúp đỡ tận tình của bận bè, nhứt là của thân tộc và cha mẹ để đi đến sự thành công.

Nếu đường Định Mạng phát nguyên từ gò Thái Âm, chảy lên đính với đường Tâm Đạo trong một khoảng khá xa, người sẽ gặp một cuộc hôn nhân rạng rỡ và giàu có, thành lập gia đình dồi dào hạnh phúc, được bên vợ hay bên chồng giúp đỡ tận tình để lập nên sự nghiệp.

 Nếu đường Định Mạng bị đường Trí Đạo chấm đứt sự thành công sẽ bị chấm đứt vì nhận xét sai lạc. Mặc dầu vậy, nhưng trường hợp nầy vẫn không phải đều xảy ra cho tất cả các bàn tay có đường Định Mạng bị chấm đứt. Kinh nghiệm chứng mminh trong nhiều bàn tay dưới hình thức này, sau thời kỳ bị chấm dứt, người lại gặt hái được nhiều sự thành công khả quan hơn. Đó là nhờ ở bàn tay phải, nếu trong bàn tay này có dấu hiệu người có nghị lực.

Đường Định Mạng bị đường Tâm Đạo chảy ngang và gặp một ấn tượng khác. Chẳng hạn như một đường song song, một hình chữ nhựt, hoặc có hình thức bị gãy, người sẽ gặp đau khổ ê chề về tình ái. Tình duyên có thể gặp trắc trở hoặc vợ chồng bị chia rẽ khoảng thời gian này.

Ngoài ra nếu đường . Định Mạng gặp đường Trí Đạo và đường Tâm Đạo chảy qua trong hình thức bình thường nghĩa là không có vẻ gì bị cắt đứt hay là gãy thì đó chỉ là hình thức thông thường mà không hề có ảnh hưởng gì.

Về phương diện tính toán thời gian xảy ra -những sự trở ngại hay gặt hái được thành công, thông thường là khoảng cách giữa đường Tâm Đạo và đường Trí Đạo khi chảy qua đường Định Mạng, đó là khoảng thời gian bắt đầu 30 tuổi và chấm dứt là 45 tuổi. Nếu đường định Mạng có hình thức đậm đà hơn . và tốt hơn khoảng chưa gặp đường Trí Đạo, người sẽ thành công giữa tuổi tứ tuần. Nếu khoảng nầy ở sau đường Tâm Đạo, đó là triệu chứng của một ngày mai hậu sâng sủa, càng Iớn tuổi càng gặt hái được nhiều thành công, người sẽ giàu sang vinh hiển lúc trở về già.

Nếu khoảng sau nầy của đường Đinh Mạng mà trở thành người ngoèo hoặc mỏng hơn hay la mờ, đó là triệu chứng gặp nhiều tủi nhục khi lớn tuổi.

Thường thường đường Định Mạng bị cắt đứt bằng nhiều đường khác. Mỗi một trường hợp bị cắt là một lần bị giảm sút về giá trị nhiều hay ít tùy theo hình thức và sự gia giảm của các đường cắt đứt ấy.

Nếu do những đường phát nguồn từ gò Thái Âm cắt, người sẽ đồi dào tưởng tượng, xa hẳn thực tế, bềnh bồng vô định, không thiết đến ngày mai.

Nếu đường Đinh Mạng bị những đường phát nguồn từ gò Kim Tinh cắt, người sẽ thích xa hoa phù phiếm và gặt hái thành công trong sự xa hoa này.

Trường hợp nầy xảy ra trong bàn tay cổ đường Dâm Dục, người sẽ sống trong sa đọa và thành công băng sa dọa. Nếu là bàn tav của nữ giới. người sẽ lặn hụp trong chốn mãi dâm và sẽ gặt hái được nhiều tiền của bằng nghề này.

Đường Định Mạng phát nguồn trong đồng Hỏa Tinh đó là triệu chứng bần hàn cơ cực.

Đường Định Mạng chấm dứt nhiều nhứt ở gò Thổ Tinh, hoặc chấm dứt sớm hơn, nhưng cũng trong chiều hướng này. Nếu đường Định Mạng chấm dứt ở gò Thổ Tinh, người sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ thành công với tài của mình. Nếu nó chấm dứt trong gò Mộc tinh, người sẽ có nhiều tham vọng và chỉ thành công bằng tham vọng.

Kinh nghiệm chứng tỏ đường Định Mạng ít thay đổi chiều hướng hay hình thức và vị trí ở khoảng chấm hơn ở nơi phát nguồn. Thông thường trường hợp phát nguồn của đường Định Mạng xảy ra nhiều nhứt ở giữa lòng bàn tav, nghĩa là ở cạnh đồng Hỏa Tinh. Nó phát nguồn gần với cườm tay chừng nào, chứng tỏ người đặt chân vào đời sớm chừng ấy.

Khi một đường Định Mạng phát nguồn trong đường Sanh Đạo (hình giữa), tất cả những thành công đều do sức người mà không do thiên mạng hay sự giúp đỡ của người.

Đường Định Mạng càng đón cao trên đường Sanh đạo, người càng chậm thành công hơn.

Ý nghĩa và giá trị này sẽ ngược lại khi đường Định Mạng phát nguồn tại gò Thái âm. Trường hợp này người sẽ được sự giúp đỡ tận tình của bận bè, nhứt là của thân tộc và cha mẹ để đi đến sự thành công.

Nếu đường Định Mạng phát nguyên từ gò Thái Âm, chảy lên đính với đường Tâm Đạo trong một khoảng khá xa, người sẽ gặp một cuộc hôn nhân rạng rỡ và giàu có, thành lập gia đình dồi dào hạnh phúc, được bên vợ hay bên chồng giúp đỡ tận tình để lập nên sự nghiệp.

Một đường định Mạng phát nguồn từ cườm tay và chảy thành một đường thẳng đến gò Thủy Tinh không bị cắt đứt hay gãy ở đoạn nào, cũng không có nhánh rẽ, ngườỉ được định mệnh an bài, sẽ thắng bất cứ một uy thế nào hay một thế lực nào dù mạnh hơn. Nếu đường Định Mạng trong hình thức này mà gặp một ngôi sao chỗ phát nguồn và một ngôi sao tại chỗ chấm dứt, người giảo quyệt, vang danh về nết xấu.

 

Tin trước:

Tin sau: