Đường thái dương

0000-00-00

Đường thái dương

 ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG

(Theo J. Ranald)

Đường Thái Dương được kể như là một trong những đường trọng yếu của bàn tay. Đường nầy cũng rất ít gặp trong bàn tay, chỉ tới 45 Phần 100 bàn tay có đường Thái Dương mà thôi. Tuy nhiên một bàn tay mà nhiều đường Thái Dương có thể người sẽ tranh đấu vất vả cố gắng quá mức để không gặt hái được thành công bảo đảm. Do đó đường Thái Dương cũng gọi là Đường Thành Công. Đường nầy phát nguồn từ cườm tay, trên đường Sanh Đạo, hoắc trong gò Thái âm chạy thang lên ngón áp út. Nó xác định sự thành công của một đời người, bất cứ trên phương điện nào, nhất là về tiền tài.

Chiều dài và hình thức tốt xấu của đường Thái Dương là một trọng tâm quan hệ trong việc nghiên cứu về đường Thái Dương, chứng tỏ một cách rõ ràng sự có mặt của đường

Thái Dương trên bàn tay là điều tối cần. Cù lao chẳng hạn, sẽ làm mất đi giá trị hay làm chậm lại một phần, thời gian ảnh hưởng của đường Thái Dương. Những đoạn gãy trong đường Thái Dương sẽ gây khó khăn cho đường này và làm gián đoạn sự may mắn trong giai đoạn đoạn gãy. Chữ thập làm ngưng trệ sự lên hương trong cuộc đời.

Đường Thái Dương càng dài, sự "hên" càng bền chặt.

Cũng có đường Thái Dương có một hình thức như là một đường phụ của đường Thổ tinh (hay đường Định Mạng cũng thế). Khoảng nào đường Thổ tinh mở thì đường Thái Dương đậm và ngược lại, đường Thổ Tinh rõ ràng thì đường Thái Dương gần như lặn mất.

Đường Thái Dương luôn luôn chảy lên chiều hướng của ngón áp út, mặc dầu không phải đường Thái Dương nào cũng có thể chấm được thân dưới của ngón nầy. Một đường Thái Dương đều đặn, rõ ràng và sâu tại khoảng chấm dứt của nó, chứng tỏ sự thành công sẽ tới tấp đến trong lúc tuổi về già. Càng lớn tuổi, thành công càng to tát.

Nếu đường Thái Dương lặn hoặc chấm dứt trước khi đếøn gò Thái Dương, cuộc đời sẽ kết thúc bằng những hoàn cảnh não nề, không những ảnh hưởng đến chiều "xuống" của tiền tài, mà lắm lúc còn cả đến hạnh phúc gia đình, hay hạnh phúc cá nhân.

Đường Thái Dương lu mờ ở phần chầm dứt, người sẽ gặp trường hợp bi đác trong lúc tuổi về già.

Nếu phần chấm dứt của đường Thái Dương gặp một dấu vết gì nó sẽ liên hệ đến trọn một đường Thái Dương.

Một khoảng cách chắn ngang đường Thái Dương ở phần chấm dứt xác nhận một sự bất hạnh không vượt qua nổi trong lúc lớn tuổi. Nếu đường Thái Dương lu mờ trong khoảng tuổi độ 50 khoảng cách này sẽ chứng tỏ một sự bệnh hoạn làm trở ngại đà đang lên của người.

Một chữ thập xuất hiện ở phần chấm dứt của đường Thái Dương chứng tỏ tánh táo bạo có thể dẫn đến điều không hay cho cuộc đời lúc sắp kết thúc. Trường hợp nầy cần quan sát kỹ đường Trí. Đạo vì nó có thể gia tăng hoặc chế giảm một cách có hiệu quả trường hợp trên.

Một cù lao ở phần chấm đứt của đường Thái Dương sẽ làm cho đường này bị ảnh hưởng nặng nề, người có thể mất sức khỏe hoặc tiêu tan phẩm giá.

Trở lên là hầu hết các điểm xấu có thể xảy ra ở phần kết thúc của đường Thái Dương.

Giờ đây đến lượt những điểm đáng được xem là khả quan, đó là một hình tam giác, một nhánh ba, hay hơn nữa, một ngôi sao.

Một ngôi sao xuất hiện ở phần chấm đứt của đừờng Thái Dương chứng tỏ một sự thành công chắc chắn, không sai chạy. Người tự nhiên sẽ gặp những việc may mắn bất ngờ tới tấp đến không thể tưởng tượng được, để góp phần vào sự thành tựu của sự nghiệp, nhứt là về tiền tài.

Một hình chữ nhựt luôn luôn là một sự ngăn chặn các điểm xấu trong trọn một đường Thái Dương.

Đường Thái Dương chấm dứt bằng một nhánh hai, không phải là một dấu hiệu khả quan. Nó có thể gây tai hại đến tiêu tan sự nghiệp. Nhưng nếu là thanh ba, thật rõ, giá trị của nó có thể so sánh với một ngôi sao, người sẽ gặt hái kết quả tới tấp về mọi phương tiện, tiền, tình và danh dự. Một ngôi sao, cũng như một nhánh ba, nếu là bàn tay của nhà mỹ thuật, thì đó là một điều vạn hạnh, không gì ngăn cản được sự lên hương của người trên đường nghệ thuật.

Cũng có thể đường Thái Dương không chấm dứt ở ngón áp út mà rẽ sang ngón tay Thổ Tinh, hoặc gò Thủy Tinh. Trường hợp này gò Thổ Tinh sẽ tăng cường sự khôn ngoan cho bàn tay, hoặc gò Thủy Tinh sẽ đem lại kết quả thiết thực.

Những nhánh tủa ra từ đường Thái Dương đều có những giá trị tuyệt đối. Nó rẽ về thân trên, là hình thức khả quan. Tùy theo chiều hướng và vi trí chấm dứt của những nhánh này mà xác định giá trị của nó.

Những nhánh rẽ về thân dưới, hoặc những hàng rào là triệu chứng cần tập trung ý chí hay khả năng đề thu thập những lợi lộc do một đường Thái Dương tốt mang đến.

Chót hết là phần là giá trị của một đường Thái Dương thuần túy.

Dĩ nhiên đường Thái Dương tốt khi nó rõ ràng, sâu đậm và có màu sắc tươi tốt.

Một đường Thái Dương rộng, nhưng không được sâu, chứng tỏ sự thành công không được rõ ràng lắm trên đường nghệ thuật.

Một đường Thái Dương hình lòi tói, nhứt là đường nầy không được đậm, chứng tỏ một sự thành công giả tạo. Người có tánh khoa trương tài ba của mình, nhưng kỳ thật tài ba đó không hẳn có. Nếu không nói là sự khoa trương ấy đều tự dối mình cũng như dối người.

Một đường Thái Dương dợn sóng, chứng tỏ sự do dự, chần chờ thiếu quyết định, có thể đưa đến một kết quả không hay.

Nơi phát nguồn của đường Thái Dương sẽ làm lệch lạc một phần ý nghĩa của nó.

Nếu nó phát nguồn từ gò Thái Âm (hình bên cạnh) người rất giàu tưởng tượng khi phô bày ý chí. Đường Thái Dương với hình thức này là một điểm tuyệt vời cho những nhà văn, diễn viên và ca sĩ.

Một đường Thái Dương thật dài, nghĩa là nó phát nguồn từ cườm tay và chảy lên tận gò Thái Dương, người suốt đời sẽ gặp may mắn.

Nếu đường Thái Dương phát nguồn ở thân dưới lòng bàn tay và chấm dứt rất sớm, những sự may mắn trong tuổi thanh xuân gần như bị lãng phí.

Một đường Thái Dương phát nguồn từ đường Sanh Đạo, dĩ nhiên là người sẽ thành công trên đường nghệ thuật. Hình thức đường nầy càng dài, sự thành công càng trễ.

Nửa đường Thái Dương phát nguồn từ đường Định Mạng, thành công sẽ do chính thực tài của mình và chắc chắn sẽ thành công.

Nó bắt nguồn từ đường Trí Đạo, người sẽ thành công với trí óc của mình. Sự thành công sẽ đi đôi, tiền nhiều danh vọng to.

Nó phát nguồn từ đường Tâm Đạo, người sẽ gặt hái được kết quả khả quan nhờ sự kết hợp với người khác phái, chẳng hạn như một cuộc hôn nhân, sẽ đem lại cho chàng trai hay cô gái hạnh phúc tràn đầy, tiền cũng như tình. Luôn luôn hình thức này được xác nhận rõ ràng ở phần chấm dứt của đường Thái Dương.

Cũng có vài trường hợp có sự lấn áp nhau giữa 2 đường Thái Dương và Thổ Tinh tức là đường Định Mạng. Trường lợp này có thể giải quyết một cách rõ ràng giá trị riêng biệt của 2 đường. Đường Định Mạng xác nhận sự nghiệp cá nhân trên thực tế. Đường Thái Dương chỉ định sự may mắn hay tình cờ sự nghiệp cá nhân sẽ được thành công viên mãn.

Để chấm dứt phần nghiên cứu về đường Thái Dương, có thể xác định là đường Thái Dương biểu lộ rõ ràng sự thành công chắc chắn về tiền tài cũng như về danh dự.

Riêng về tác giả của quyền sách này là Bác si J. Ranald, tuy phải xác nhận một kết luận như trên, nhưng thật ra Bác sĩ vẫn chưa được hài lòng vì có thể nói là một sự xác định hoang đường hơn là Khoa học.

Cho nên tác giả, trong mấy mười năm lặn lội tìm một kết luận khoa học cho vấn đề này, tác giả thử không quan tâm đến sự có mặt cửa đường Thái Dương trên bàn tay, để tập trung ý chí trong việc tìm tòi những giá trị của các đường khác, có thể bất chấp giá trị của các đường Thái Dương.

Chung cuộc rồi, kinh nghiệm đã đem lại cho tác giả, Bác-sĩ J. Ranald thấy rằng, trên cả mấy trăm ngàn bàn tay mà Bác-sĩ đã có dịp phân tách, bàn tay nào vắng đường Thái Dương là bàn tay ấy gần như phải chịu lùi bước trước mọi khó khăn, mọi trở ngại, dù rằg trong những bàn tay ấy có những đường chỉ, những ấn tượng thật tốt và thật khả quan.

 

 

Tin trước:

Tin sau: