Xem hợp tuổi - Chọn tuổi hợp tác làm ăn
Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) :     Nam     Nữ
Tuổi người khác (Âm lịch) :     Nam     Nữ