CHỌN TUỔI KẾT HÔN
Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/-10 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)

    Chọn tuổi bạn (Âm lịch) :     Nam     Nữ