DỰ ĐOÁN GIỚI TÍNH THAI NHI - SINH CON THEO Ý MUỐN
Phần này nghiên cứu trên theo phương pháp nhà Thanh - Trung Hoa (với tỉ lệ sác xuất cao)
Với tuổi nữ tính khoảng 18->45 tuổi

Tuổi chồng (Âm lịch) :    
Tuổi vợ (Âm lịch) :        Tháng (AL) dự định thụ thai :     Năm :