CHỌN TUỔI XÔNG NHÀ XÔNG ĐẤT NĂM NHÂM THÌN
Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi cho xông đất, xông nhà năm Nhâm Thìn [2012]
Phần này sẽ lựa chọn trong khoảng +/- 40 tuổi so với tuổi chủ nhà

Tuổi chủ nhà :      Nam     Nữ