Tam đình
Tam đình

TƯỚNG PHÁP

Gồm 2 phần:   - Hình tướng: biểu hiện bên ngoài: nét dáng, tướng đi, tướng ngồi…

- Lý tướng: biểu hiện bên trong (tâm tướng).

 

 TAM ĐÌNH: Khuôn mt được chia 3 phn gọi Tam đình

 

Biểu hiện trời, trí. Thiên phú biểu hiện nhân, khí. Phấn đấu biểu hiện đất, hoạt. Kết quả

 

Thượng đình

Trung đình

Hạ đình

Tính từ sát mép của chân tóc

đến chỗ tiếp giáp Ấn đường.

Từ đầu lông mày đến chân mũi.

Từ chân mũi đến địa các (cằm).

Biểu hiện trời, đắc cách là phải cao rộng sáng sủa, nó biểu thị tiên thiên của con

người. Những người trán

cao rng sáng sủa thì não bộ phát triển đầy đủ, biểu hiện sự thông minh sáng suốt mà trí tuệ tiền đề của sự thành công.

Biểu hiện vận của con người, từ 1-25 tuổi, nếu cao rộng: được nuôi nấng trong một gia đình đầy đủ sung sướng.

Nếu Thượng đình ngắn thì là con người đầu óc thực tế, nếu Thượng đình tốt Hạ đình khuyết hãm cũng gọi là người không thành công.

Biểu hiện cho nhân

Trong Trung đình quan trọng nhất cái mũi: yêu cầu: mũi dài, rộng, tròn, khoan hòa.

Đắc cách mũi phải cao

2 lưỡng quyền rộng, mũi phải dài thì mới cân xứng. Mũi dài chủ thọ.

Biểu hiện sức khỏe, khí lực. Nếu Thượng đình phát triển đầy đủ mà Trung đình khuyết hãm thì không làm được cả ( người không có ham muốn, không có khả năng), trí tuệ chỉ dừng

chỗ thuyết, làm việc gì cũng khó, rất khó thành công lớn.

Biểu hiện cho đất.

Cần phải phong mãn, nảy nở, đầy đặn, rộng. Người cằm đầy (địa các nảy nở sáng sủa, không có vết ám hãm (vết đen, nốt ruồi) đắc cách.

Cằm phải so với mặt: th mặt to nhưng cằm nhỏ hoặc thót thì cũng không được. Nguyên tắc của tướng số là tỷ lệ phải cân đối.

lộc, hoạt lực (tất cả những khí chất của cuộc sng, kinh nghiệm đường đời, sự va chạm, bươn chải trong cuộc sống, mọi hoạt động dành cho sự mưu sinh tồn tại cuộc sống).

Địa các nảy nở sáng sủa vãn niên sung sướng. Địa các khuyết hãm: già vất vả.

Địa các mng (cằm sắc lẹm): người bảo thủ, cực đoan.


  Để có Tam đình hoàn hảo, trước tiên phải tư thế, hình khối bình ổn:

- Thượng đình đắc cách: trán cao nảy nở, mắt thần lực (mắt lờ đờ sắc danh, mắt không có thần trí tuệ khuyết). Mắt là điểm nhấn ca Thượng đình cũng như mũi là điểm nhấn ca Trung đình

- Trung đình đắc cách: mũi cao thẳng.

- Hạ đình đắc cách: miệng vuông rộng với nam; tròn, kín với nữ, không được lộ răng, ng trắng môi hồng. Miệng xấu thì Hạ đình coi như hỏng.

"Tam đình bình ổn, y lộc khuy" (Tam đình bình ổn, suốt đời no ấm.)

"Thượng đình trưởng, lão cát xương Trung đình trưởng, cận quân vương Hạ đình trưởng, chiếu cát tường" "Tam đình bình ổn, phú quí vinh hiển Tam đình không đều, thế bần tiện" Tam Tài của tướng thuật:

- Trời trán: cần cao rộng, cần sáng sủa (là người sang; quan sang, nhân đức được xã hi quý mến cũng sang, sống thanh cao, cao thượng đúng đạo cũng sang).

- Nhân là mũi: cần rộng dài, ngay thẳng, đều đặn (là người thọ).

- Đất cằm: cần rộng, vuông (là người giàu).

  (Lê Quốc Chân sưu tầm)

1