Ngũ nhạc
Ngũ nhạc

 NGŨ NHẠC: đưc phỏng theo 5 ngọn núi của TQ.

 

 - Hoành sơn trán thuộc phía nam.

 - Hằng sơn cằm thuộc phía bắc.

 - Thái sơn là lưỡng quyền trái thuộc phía đông.

 - Hoa sơn lưỡng quyền phải thuộc phía tây.

 - Trung sơn mũi thuộc thổ trung ương.

 

Điều kiện tiên quyết của Ngũ nhạc chữ thành, ngũ nhạc triều qui (triều cng) - 5 ngọn núi trong đó mũi trung tâm còn các bộ phận khác phải triều về mới cát.

 

Ngũ nhạc khuyết hãm:

 

-"Cô phong viện","Cô phong độc ng" - Mũi to, cao quá trán lưỡng quyền cằm kng tương xứng: Tâm tính vô tình, theo cảm tính của mình, là người chỉ làm theo ý mình, không coi trọng  ý  kiến  ca  mọi  người.  Cao  Bá  Quát:  tài năng, bản lĩnh nhưng vô tổ chức, ngạo mạn.

 

- "Quần sơn chủ" - 4 thế núi xung quanh thì cao còn trung cung mũi tẹt, thấp hãm hoặc xung quanh sáng sủa mà mũi ám đen: người luôn ý nghĩ không cao thượng, người tâm tính không tốt, theo voi ăn mía, kết kết đảng.

 

- "Hữu viện bất tiếp" - trông thoáng thì 5 th liên quan, viện trợ nhau nhưng nhìn kỹ thì lại không liên quan, liên đới hỗ trợ lẫn nhau: người cuộc đời phong ba bão táp, nhiều tai họa.

 

 

Trung quốc phân biệt ra người phía Bắc sông Trường giang (Bắc nhân) người phía nam sông Trường giang (Nam nhân). Nếu Bắc nhân Bắc nhạc khuyết hãm một vẫn thể

 

 

1