Xem nốt rùi

Bản chất và ý nghĩa nốt ruồi

Bản chất và ý nghĩa nốt ruồi
Những dấu chấm trên làng da hoặc chìm trong da ( tục bgữ gọi là tàn nhan hay bã chè) , có hình Dáng hơi tròn, hoặc tròn, có thể nó như..Đầu đinh ghim hoặc lớn bằng đầu nén hương thông thường đang đốt cháy. Loại này người ta mệnh danh là tử chí hay nốt ruồi chết

Phương pháp giải đoán nốt ruồi

Phương pháp giải đoán nốt ruồi
Xuất hiện đúng vị trí thích nghi là nốt ruồi sống, không lớn không nhỏ, màu đen hoặc đỏ sậm khá rõ rệt là điềm rất tốt. Sắc bóng và đậm chủ yếu về sự việc nhãn tiền, lạt dần chủ về việc quá khứ, đậm dần chủ về tương lai.Nếu nốt ruồi chết, hình dạng méo lệch thì khuyết mấy ứng nghiệmdù là màu sắc gì đi nữa.

Giai thoại về nốt ruồi

Giai thoại về nốt ruồi
Đời Thần Tông nhà Minh, tại Quảng châu có một vị Trạng nguyên tên là Đáo Trạch, tình cờ mang họ kép là Trần Từ, hiện nay tại làng Phán Đường vẫn còn đền thờ. Theo truyền thuyết Đáo TRạch vốn họ Trần, từ lúc sing ra trên ngực đã có 7 nốt ruồi son.
1