Tướng mệnh đàn bà

CÁI ĐẸP CỦA MẮT TỤC VÀ CÁI ĐẸP CỦA THẦY TƯỚNG

CÁI ĐẸP CỦA MẮT TỤC VÀ CÁI ĐẸP CỦA THẦY TƯỚNG
cái đẹp tục nhãn thường thấy qua miệng các nhà văn như Lý Bạch từng ca tụng Dương Quí Phi bằng những câu thơ Xuân tưởng nghê thường hoa tưởng dung... Nhất chi nùng diệm lộ ngưng hương ...

TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ QUAN TRỌNG BẬC NHẤT

 TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ QUAN TRỌNG BẬC NHẤT
Nữ đới nam thanh (người đàn bà nói âm thanh đàn ông). Ai có tiếng nói ấy tất dã khắc phu. Chủ nhân chịu ngay và nói cho mọi người biết bà ta là goá phụ của họ Tiều trong Bộ giáo dục.

LUẬN VỀ TƯỚNG HỒNG NHAN BẠC MỆNH

 LUẬN VỀ TƯỚNG HỒNG NHAN BẠC MỆNH
Hồng nhan là những người đàn bà trời ban cho một sắc đẹp cực kỳ diễm lệ. Hồng nhan cũng là những người đàn bà trời ban cho một tâm hồn mẫn tiệp tài hoa thu hút nam phái. Bạc mệnh là chết sớm, chết non, phận mỏng, lao đao. Đa truân nghĩa là phiêu bồng, lãng đãng.

ĐẶC BIỆT DỊ TƯỚNG CỦA PHỤ NỮ

 ĐẶC BIỆT DỊ TƯỚNG CỦA PHỤ NỮ
Tỷ dụ có người trông bề ngoài đường đường tướng mạo mà đường thế đồ gót rỗ kỳ khu, vận mạng nổi chìm ưu uất bất đắc chí. Tất nhiên người ấy phải có một bộ vị tứóng sinh hoại, sách tướng gọi là "Thanh trung hữu trọc" (Trong cái thanh quý có cái ô trọc). Ngược lại có những người trông bề ngoài hình dong sủ lậu mà cuộc sống nhất phàm phong thuận (con buồm thuận gió). Tất nhiên nguời ấy phải có một dị tướng.

TÁM KỴ TƯỚNG CỦA PHỤ NỮ; TÁM QUYẾT TỰ CHO ĐÀN BÀ.

TÁM KỴ TƯỚNG CỦA PHỤ NỮ; TÁM QUYẾT TỰ CHO ĐÀN BÀ.
Hình tướng đàn bà chia ra nào bát bại tướng, cửu sũ tướng và thập tiện tướng

CHÍN XẤU MỘT TỐT CÒN HƠN CHÍN TỐT MỘT XẤU

CHÍN XẤU MỘT TỐT CÒN HƠN CHÍN TỐT MỘT XẤU
Một quý xoá chín tiện, một tiện phá chín quý ý nói tướng người ta trong nhiều tướng tiện mà có một tướng quý thì tướng quý khả dĩ xoá bỏ những tiện tướng kia đi. Ngược lại người ta trong nhiều tướng quý mà có một tướng tiện thì những tướng quý bị phá. Ta thường nghe nói phá tướng chính là nghĩa ấy.