Tướng mệnh đàn bà

DẦY VÀ MỎNG ĐỐI VỚI THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ

DẦY VÀ MỎNG ĐỐI VỚI THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ
Khéo chiều chồng chỉ đúng theo nghĩa yêu đương tình dục mà thui! Và khéo nuôi con chắc chắn hkông thể đúng theo cách nhìn của tướng thuật về nghĩa vượng phu ích tử được! Còn béo tròn thì lại cần phải xét cho kỹ; Nếu cái béo núng nính, thịt mỡ quá nhiều so với xương cốt thì đúng thật là thứ đàn bà ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày thật rồi! Chẳng những thế, tướng cách "nhục bất xứng cốt" chưa chắc đã có thể có con để mà đánh mắng.

PHÂN TÍCH LẼ QUÝ TIỆN CỦA TƯỚNG ĐÀN BÀ

PHÂN TÍCH LẼ QUÝ TIỆN CỦA TƯỚNG ĐÀN BÀ
Tướng nam tử khác với tướng nữ tử. Tướng đàn bà lấy nhu làm căn bản, tướng đàn ông lấy nhu làm hình thái. Thanh là quý, đục là tiện. Tuy nhiên nếu quá nhu lại là dâm, quá cương lại là hình khắc. Hành động kinh phù (bồng bột, lộ liễu) như cợt nhả, như chiều chuộng là dâm. Đàn bà con gái cặp mắt như thu thuỷ, sắc như hoa đào, mới hé môi đã làm người say đắm thì dù cho ẩn trong thâm khuê cũng khó lòng trinh tiết. Con gái nhãn quang bong ra chủ dâm.

BÀN VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU QUÁI

BÀN VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU QUÁI
Yêu phụ (Vampire) không phải là người đàn bà tham dâm hay dâm loạn mà là người đàn bà thích dùng tình dục như một thủ đoạn để chi phối nam giới. Mục đích của người đàn bà không ở nơi thoả mãn tình dục, mục đích ở nơi chi phối đàn ông.