Điềm báo

Điềm báo (Phần 2)

Điềm báo (Phần 2)
Quạ bay ngang nhà buông những tiếng dài không dứt. Đó là một thứ điềm. - 23 giờ đến 1 giờ Có người thân thích từ xa về, gia đình sum họp.

Điềm báo (Phần 1)

Điềm báo (Phần 1)
Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đàn bà thì ngược lại.
1