Tuổi Thìn

Nữ Mạng - Bính Thìn (Sinh năm 1916, 1976 và 2036)

Nữ Mạng - Bính Thìn (Sinh năm 1916, 1976 và 2036)
Tuổi Bình Thìn cuộc đời nhiều rủi ro về tuổi thọ, số không gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên sự sống có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài vào tuổi nhỏ, vào trung vận thì sung sướng và có nhiều đặc biệt về cuộc đời, hậu vận hoàn toàn được hay đẹp và có nhiều may mắn. Năm 51 tuổi gặp hạn Diêm Vương đề phòng đại nạn.

Nam Mạng - Bính Thìn (Sinh năm 1916, 1976 và 2036)

Nam Mạng - Bính Thìn (Sinh năm 1916, 1976 và 2036)
Tuổi Bính Thìn, cuộc đời đối với tiền tài và sự nghiệp đ ào tạo không mấy khó khăn, có thể thành công liên tục làm cho cuộc đời có nhiều sung túc đặc biệt. Không bao giờ tuổi Bính Thìn mang vào cuộc đời một cuộc sống cực khổ về thể xác mà nếu có thì chỉ là lo nghĩ về tinh thần nhiều hơn.

Nữ Mạng - Giáp Thìn (Sinh năm 1904, 1964 và 2024)

Nữ Mạng - Giáp Thìn (Sinh năm 1904, 1964 và 2024)
Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho đường tài lộc và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn.

Nam Mạng - Giáp Thìn (Sinh năm 1904, 1964 và 2024)

Nam Mạng - Giáp Thìn (Sinh năm 1904, 1964 và 2024)
Tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Tóm lại: tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn toàn về cuộc đời.