Tuổi Tuất

Nữ Mạng - Nhâm Tuất (Sinh năm 1922, 1982 và 2042)

Nữ Mạng - Nhâm Tuất (Sinh năm 1922, 1982 và 2042)
Tuổi Nhâm Tuất, tiền vận có lắm đau thương về cuộc sống, trung vận thì gặp nhiều khó khăn về gia đình, sự nghiệp, vào hậu vận mới được an nhàn sung sướng tấm thân. Nhưng cũng còn bị cực trí cho đến hết cuộc đời.

Nam Mạng - Nhâm Tuất (Sinh năm 1922, 1982 và 2042)

Nam Mạng - Nhâm Tuất (Sinh năm 1922, 1982 và 2042)
Nhâm Tuất cuộc đời lên bỗng xuống trầm, cuộc sống có nhiều thay đổi bất thường, không nhất định được một chủ đích để làm cho cuộc đời được lên cao. Cuộc sống thường bị đe dọa vì bịnh tật và sự sống, cho nên tuổi, không được đầy đủ cho lắm về cuộc đời. Muốn được hoàn thành được chủ định phải từ tuổi 45 trở lên mới có thể tìm được sự sống vững chắc cho cuộc đời, làm căn bản cho cuộc đời sau này.

Nữ Mạng - Canh Tuất (Sinh năm 1910, 1970 và 2030)

Nữ Mạng - Canh Tuất (Sinh năm 1910, 1970 và 2030)
chút, hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn. Vào trung vận hay có đau bệnh nên phần bổn mạng hay yếu kém liên miên. Phần tài lộc và hậu vận thì dồi dào.

Nam Mạng - Canh Tuất (Sinh năm 1910, 1970 và 2030)

Nam Mạng - Canh Tuất (Sinh năm 1910, 1970 và 2030)
Tuổi nhỏ không may mắn, nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc. Tuổi Canh Tuất hưởng thọ được trung bình khoảng từ 58 đến 62 tuổi là mức tối đa. Tuy nhiên nếu trong đời bạn có làm nhiều điều phước đức thì có thể sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Trái lại nếu làm quá nhiều việc ác thì bị giảm kỷ.

Nữ Mạng - Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018 và 2078)

Nữ Mạng - Mậu Tuất  (Sinh năm 1958, 2018 và 2078)
Tuổi Mậu Tuất thường gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời vào lúc tuổi nhỏ, vào trung vận với hậu vận mới gặp nhiều may mắn, có thể tạo được giàu sang vào lúc hậu vận.

Nam Mạng - Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018 và 2078)

Nam Mạng - Mậu Tuất  (Sinh năm 1958, 2018 và 2078)
Tuổi Mậu Tuất hoàn toàn sung sướng vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận, phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Tóm lại, tuổi Mậu Tuất hoàn toàn tốt đẹp về cuộc đời, không quá long đong như các tuổi khác.